Dynamic Temperature Control System for the Optimized Production of Liquid Metal Nanoparticles

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Authors

  • Hongda Lu
  • Zixuan Dong
  • Di Liu
  • Yuxin Zhang
  • Chengchen Zhang
  • Guolin Yun
  • Qianbin Zhao
  • Kourosh Kalantar-Zadeh
  • Ruirui Qiao
  • Weihua Li

Details

Original languageEnglish
JournalACS Applied Nano Materials
Publication statusPublished - 24 Jul 2020