Lorenza Antonucci

Prizes

  1. Royal Society of Edinburgh Fellowship Scotland to Europe

    Lorenza Antonucci (Recipient), 2015

    Prize: Fellowship awarded competitively

  2. Policy & Politics Award

    Lorenza Antonucci (Recipient), 2009

    Prize: Other distinction