Overexpression of BUNDLE SHEATH DEFECTIVE 2 improves the efficiency of photosynthesis and growth in Arabidopsis

Florian A Busch, Jun Tominaga, Masato Muroya, Norihiko Shirakami, Shunichi Takahashi, Wataru Yamori, Takuya Kitaoka, Sara E Milward, Kohji Nishimura, Erika Matsunami, Yosuke Toda, Chikako Higuchi, Atsuko Muranaka, Tsuneaki Takami, Shunsuke Watanabe, Toshinori Kinoshita, Wataru Sakamoto, Atsushi Sakamoto, Hiroshi Shimada

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

2 Citations (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Overexpression of BUNDLE SHEATH DEFECTIVE 2 improves the efficiency of photosynthesis and growth in Arabidopsis'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology