Numerical Resolution of Multiple Premixed Compression Ignition (MPCI) Mode and Partially Premixed Compression Ignition (PPCI) Mode for Low Octane Gasoline

Buyu Wang, Hongqiang Yang, Shijin Shuai, Zhi Wang, Xin He, Hongming Xu, Jianxin Wang

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalSAE Technical Paper 2013-01-2631
Publication statusPublished - 2013

Cite this