Near zero grazing angle forward-scatter sea clutter measurement spectrum analysis

E.G. Hoare, L.Y. Daniel, M. Gashinova, K. Kabakchiev, M. Cherniakov, V. Sizov, V.B. Razskazovsky, G.I. Khlopov, S.I. Khomenko, V.E. Morozov

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

4 Citations (Scopus)

Search results