Development of a Turbulence-induced Breakup Model for Gasoline Spray Simulation

Daliang Jing, Shijin Shuai, Zhi Wang, Yanfei Li, Hongming Xu

Research output: Contribution to journalArticle

Original languageEnglish
JournalSAE Technical Paper 2015-01-0939
Publication statusPublished - 2015

Cite this