A [001]-Oriented Hittorf's phosphorus nanorods/polymeric carbon nitride heterostructure for boosting wide-spectrum-responsive photocatalytic hydrogen evolution from pure water

Yukun Zhu, Chunxiao Lv, Zhuocheng Yin, Jun Ren, Xianfeng Yang, Chung-li Dong, Hongwei Liu, Rongsheng Cai, Yu-cheng Huang, Wolfgang Theis, Shaohua Shen, Dongjiang Yang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

46 Citations (Scopus)

Search results